องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

Hilight !! อัพเดทกิจกรรม


นายวราวุธ เผ่าใจมา

นายก อบต. ภูซาง

สายตรงนายก

061-3067541

คำแถลงนโยบาย

รางวัลที่ได้รับ

นายฐาปนพงศ์ ลำน้อย

ปลัด อบต.ภูซาง

ภาพกิจกรรม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เมื่อ 15 สิงหาคม 2565 | อ่าน 39 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2565

เมื่อ 05 สิงหาคม 2565 | อ่าน 37 ครั้ง

โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 65 ครั้ง

โครงการแถลงข่าวการเปิดตลาดการค้าชายแดนบ้านฮวก หมู่ที่ 12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซารง จังหวัดพะเยา และส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 30 มิถุนายน 2565 | อ่าน 62 ครั้ง

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยแก่ผู้ปกครอง ประจำปี 2565

เมื่อ 22 มิถุนายน 2565 | อ่าน 93 ครั้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตำบลภูซางปลอดลูกน้ำยุงลาย ปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 13 มิถุนายน 2565 | อ่าน 452 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เมื่อ 15 มิถุนายน 2565 | อ่าน 103 ครั้ง

ออกบริการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

เมื่อ 07 มิถุนายน 2565 | อ่าน 108 ครั้ง

กิจกรรมพัฒนาสองข้างทางถนนสายบ้านทุ่งกระเทียม - บ้านหนองเลา

เมื่อ 01 มิถุนายน 2565 | อ่าน 107 ครั้ง

กิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

เมื่อ 25 พฤษภาคม 2565 | อ่าน 124 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปี 2565

เมื่อ 26 เมษายน 2565 | อ่าน 120 ครั้ง

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถขุดตีนตะขาบ Excavator ซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำฝายทุ่งป่าคา บ้านทุ่งกระเทียม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18 มกราคม 2565 | อ่าน 261 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที (ชนิดกล่อง) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูซาง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 ธันวาคม 2564 | อ่าน 254 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที (ชนิดกล่อง) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลภูซาง ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่2/2564

เมื่อ 27 ธันวาคม 2564 | อ่าน 293 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 9248 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 24 ธันวาคม 2564 | อ่าน 588 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 9248 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 24 ธันวาคม 2564 | อ่าน 251 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผนังกันตลิ่งหินเรียงยาแนว บ้านทุ่งกระเทียม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 343 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างทางซอยภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยไฟวัฒนา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 258 ครั้ง

หนังสือราชการ สถ.พะเยา

แผนอัตรากำลังแผนพัฒนาบุคลากรแบบรายงานผลการดำเนินงานทรัพยากรบุคคลคู่มือประชาชนคู่มือปฎิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีรายงานการเงินงานพัสดุเอกสาร-แบบฟอร์ม ต่างๆแบบสอบถามความคิดเห็นประชาชนข้อบัญญัติศูนย์ดำรงธรรมศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ช่วยเหลือประชาชนแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนการดำเนินงานรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานผลการดำเนินงานประจำปีแผนการป้องกันการทุจริตงบประมาณรายจ่ายประจำปีพระราชบัญญัติมาตรการการปฏิบัติงานข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการรายงานผลความพึงพอใจมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินการตามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติชำระภาษีออนไลน์E-serviceงานตรวจสอบภายใน

วีดีโอประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น