องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

Hilight !! อัพเดทกิจกรรม


นายวราวุธ เผ่าใจมา

นายก อบต. ภูซาง

สายตรงนายก

061-3067541

คำแถลงนโยบาย

รางวัลที่ได้รับ

นายฐาปนพงศ์ ลำน้อย

ปลัด อบต.ภูซาง

ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม-31 มีนาคม 2566)

เมื่อ 07 เมษายน 2566 | อ่าน 15 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์คำสั่งการแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

เมื่อ 07 เมษายน 2566 | อ่าน 15 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อ 04 เมษายน 2566 | อ่าน 16 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ 2565

เมื่อ 03 เมษายน 2566 | อ่าน 18 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

เมื่อ 31 มีนาคม 2566 | อ่าน 10 ครั้ง

ข่าวประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ 23 ธันวาคม 2565 | อ่าน 17 ครั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ศพด ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2565 | อ่าน 26 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถขุดตีนตะขาบ Excavator ซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำฝายทุ่งป่าคา บ้านทุ่งกระเทียม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 18 มกราคม 2565 | อ่าน 319 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที (ชนิดกล่อง) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูซาง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 27 ธันวาคม 2564 | อ่าน 307 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที (ชนิดกล่อง) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลภูซาง ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่2/2564

เมื่อ 27 ธันวาคม 2564 | อ่าน 347 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 9248 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 24 ธันวาคม 2564 | อ่าน 876 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 9248 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อ 24 ธันวาคม 2564 | อ่าน 302 ครั้ง

หนังสือราชการ สถ.พะเยา

แผนอัตรากำลังแผนพัฒนาบุคลากรแบบรายงานผลการดำเนินงานทรัพยากรบุคคลคู่มือประชาชนคู่มือปฎิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีรายงานการเงินงานพัสดุเอกสาร-แบบฟอร์ม ต่างๆแบบสอบถามความคิดเห็นประชาชนข้อบัญญัติศูนย์ดำรงธรรมศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ช่วยเหลือประชาชนแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนการดำเนินงานรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานผลการดำเนินงานประจำปีแผนการป้องกันการทุจริตงบประมาณรายจ่ายประจำปีพระราชบัญญัติมาตรการการปฏิบัติงานข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการรายงานผลความพึงพอใจมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินการตามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติชำระภาษีออนไลน์E-serviceงานตรวจสอบภายในประกาศงดรับของขวัญ No Gift Policyการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

วีดีโอประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น