องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี
ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

นายประสงค์ สะสมวัฒนกูล
นายก อบต.ภูซาง

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณะ เนื่องในวันช้างไทย (13 มีนาคม 2564)

เมื่อ 12 มีนาคม 2564 | อ่าน 267 ครั้ง

วันที่ 12 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง ร่วมกับอำเภอภูซาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ณ ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ โดยมี นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอภูซาง เป็นประธานพิธีเปิดฯ เนื่องในวันช้างไทย (13 มีนาคม 2564) มีหน่วยงานราชการต่างๆ และจิตอาสาร่วมพัฒนาพื้นที่