องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง อบต.ภูซาง ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ 09 กันยายน 2563 | อ่าน 1216 ครั้ง

วันที่ 9 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง นำโดย นายประสงค์ สะสมวัฒนกูล นายก อบต.ภูซาง คณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.ภูซาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และนายวีระเดช กันชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านต่างๆ แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น