องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยแก่ผู้ปกครอง ประจำปี 2565

เมื่อ 22 มิถุนายน 2565 | อ่าน 156 ครั้ง

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนากากรและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยแก่ผู้ปกครอง ประจำปี 2565 โดยมี นายวราวุธ เผ่าใจมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ พร้อมมี นายฐาปนพงศ์ ลำน้อย ปลัด อบต.ร่วมพบปะกับผู้ปกครองเด็ก ศพด.ต.ภูซาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น