องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในอาคารและกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.ตำบลภูซาง ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 02 กันยายน 2565 | อ่าน 75 ครั้ง

วันที่่ 2 กันยายน 2565 อบต.ภูซาง จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในอาคารและกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.ตำบลภูซาง โดยมีนายวราวุธ เผ่าใจมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง เป็นประธานพิธีเปิดฯ โดยได้รับความรู้ความเข้าใจจากวิทยากร ในการป้องกันอัคคีภัย ประเภทของอัคคีภัย พร้อมมีเจ้าหน้าที่ อบต.ภูซาง สมาชิกสภาฯ อปพร และประชาชน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น