องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลภูซางร่วมใจต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 20 มกราคม 2565 | อ่าน 175 ครั้ง

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง โดยมี นายวราวุธ  เผ่าใจมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  ได้จัดกิจกรรมร่วมใจต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่ รวมทั้งผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียน และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ภูซาง ร่วมกิจกรรมฯ