องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง ประจำเดือน มกราคม 2565

เมื่อ 21 มกราคม 2565 | อ่าน 173 ครั้ง

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น นายวราวุธ เผ่าใจมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน มกราคม 2565 เพื่อหารือแนวทางในการปฏิบัติราชการ