องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบนโยบายการปฏิบัติราชการและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลภูซาง

เมื่อ 24 มกราคม 2565 | อ่าน 165 ครั้ง

วันที่ 24 มกราคม 2565 นายวราวุธ เผ่าใจมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบถุงยังชีพ ร่วมกับสภาเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ให้แก่ผู้ยากไร้ ราย นายเขียว วิละแสง ราษฏรบ้านธาตุภูซางหมู่ที่ 10 และนางปุ่น เวียนรอบ ราษฏรบ้านฮวก หมู่ที่ 12 และ เข้าร่วมต้อนรับ นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะหน่วยงานราชการต่างๆ เข้ามอบนโยบาย และติดตามการดำเนินงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ  กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ และได้เดินทางไปเยี่ยมด่านชายแดนบ้านฮวก