องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ถูกสั่งกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 164 ครั้ง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายวราวุธ เผ่าใจมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง พร้อม นางพีรนันท์ กันทะมาลา ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ถูกสั่งกักตัว ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ณ บ้านสถาน หมู่ที่ 5 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา