องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจิตอาสารณรงค์ความปลอดภัยทางถนน

เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 199 ครั้ง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น นายวราวุธ เผ่าใจมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาตำบลภูซาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสารณรงค์ความปลอดภัยทางถนน โดยการทำความสะอาดและทาสีทางม้าลาย สัญญาณจราจร ณ บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา หมู่ที่ 8 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม