องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโรคระบาดโควิด-19

เมื่อ 08 มีนาคม 2565 | อ่าน 155 ครั้ง

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายวราวุธ เผ่าใจมา นายก อบต.ภูซาง นายพิเชษฐ์ วงศ์ใหญ่ เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วย นายฐาปนพงศ์  ลำน้อย และจ่าสิบเอกยศธนัย เชียงแรง ถวายถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือ พระสงฆ์ สามเณร ที่ติดเชื้อโรคระบาดโควิด - 19  ณ วัดบ้านสถาน หมู่ที่ 5 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา