องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง

เมื่อ 19 มกราคม 2564 | อ่าน 56 ครั้ง

วันที่ 19 มกราคม 2564 อบต.ภูซาง ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ใส่ใจสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ณ ลานกีฬาหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง