องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแสดงเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2564

เมื่อ 29 เมษายน 2564 | อ่าน 485 ครั้ง

วันที่ 29 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง นำโดย นายประสงค์ สะสมวัฒนกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง ร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตจำนงค์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมพลัง เพื่อจุดเปลี่ยน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง