องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการทำตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปี 2564

เมื่อ 19 พฤษภาคม 2564 | อ่าน 336 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ที่มีความสนใจ จำนวน 20 คน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทำตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 80x120 ซม ในวันที่ 1-2 กรกฏาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง สามารถยื่นความประสงค์ ได้ที่ งานพัฒนาชุมชน/กำนันและผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภาฯ หรือทางเพจงานพัฒนาชุมชน ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 พ.ค 2564