องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมออกกำลังกาย

เมื่อ 07 มีนาคม 2563 | อ่าน 250 ครั้ง

ขอเชิญชวนทุกท่าน ผู้สนใจร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดี ณ ลานกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง  และาลานกีฬา หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูซาง