หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : แบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.ภูซาง
โดย : admin
อ่าน : 354
ศุกร์์ ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ขอเชิญชวนประชาชน ผู้สนใจ เข้าร่วมกรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับบุคคลภายนอก ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง ประจำปี 2563