องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูซาง ประจำปี 2564

เมื่อ 25 มีนาคม 2564 | อ่าน 661 ครั้ง

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูซาง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปี 2564 โดยมีนายประสงค์ สะสมวัฒนกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะให้เด็กๆ รู้จักน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก รู้รักสามัคคี มีความอดทน และทำให้ร่างกายแข็งแรง การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น