องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรม

โครงการกิจกรรม วันครู

เมื่อ 16 มกราคม 2566 | อ่าน 43 ครั้ง

วันที่ 16 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่อำเภอภูซาง จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง โดยมี นายวริฐษ์ หอมนาน ปลัดอาวุโส เป็นประธานในพิธี  โดยช่วงเช้า ทำบุญทางพิธีศาสนา ผู้บริหารอาวุโส(ร้อยตรีเกรียงไกร อุทธิยา)อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ ,ครูอาวุโสประจำการ (นางอรชร อินปั๋น) นำสวดบูชาครูบูรพาจารย์,ครูอาวุโสประจำการ(นางมาเร็น เผ่าใจมา) นำกล่าวคำปฏิญาณตน ,นายวราวุธ เผ่าใจมา นายก อบต.ภูซาง อ่านสารอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,นายวริฐษ์ หอมนาน ปลัดอาวุโส อ่านสารนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2566 และมีกิจกรรมกีฬามหาสนุกได้แข่งขันเพิ่มความสามัคคีของคณะคุณครู ศพด.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น