องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2565

เมื่อ 06 มกราคม 2565 | อ่าน 185 ครั้ง

วันที่ 6 มกราคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง ได้เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่่อให้ นายวราวุธ เผ่าใจมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง ได้แถลงนโยบาย ในการบริหารงาน แก่สภา อบต.ภูซาง ได้รับทราบ