องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมต้อนรับคณะนิเทศงานและตรวจติดตามการบริหารงานของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2565 | อ่าน 162 ครั้ง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายวราวุธ เผ่าใจมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.ภูซาง ร่วมต้อนรับคณะนิเทศงานและตรวจติดตามการบริหารงานของ อปท ในพื้นที่จังหวยัดพะเยา โดยมีนางสาวธิดา ไกรนรา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา พร้อมคณะติดตามฯ ลงพื้นที่ เยี่ยมผู้ป่วยติดตียง บ้านทุ่งกระเทียม หมู่ที่ 11 ,เยี่ยมกลุ่มอาชีพ "กล้วยร่อแร่พารุ่งเรือง" บ้านห้วยไฟวัฒนา หมู่ที่ 13 และลงเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูซาง พร้อมลงเยี่ยมด่านชายแดนไทย ลาว บ้านฮวก หมู่ที่ 12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา