องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูซาง ประจำปี 2564

เมื่อ 25 มีนาคม 2564 | อ่าน 418 ครั้ง

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูซาง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปี  2564 โดยมีนายประสงค์ สะสมวัฒนกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. เจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กๆ ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี ทั้งเด็กๆและผู้ปกครอง ณ สนามกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูซาง