องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง

Phusang Subdistrict Administrative Organization

อ.ภูซาง จ.พะเยา www.phusang.go.th

วิสัยทัศน์การพัฒนา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการสาธารณะ ประชาชนอยู่ดี กินดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมสนับสนุนและหารือแนวทางการป้องกันโรคระบาดโควิด-19

เมื่อ 19 เมษายน 2564 | อ่าน 378 ครั้ง

วันที่ 19 เมษายน 2564 นายประสงค์ สะสมวัฒนกูล นายก อบต.ภูซาง,นายเชาวน์ หายทุกข์ ปลัด อบต. นายอนุศาสตร์ สุริยา กำนัน ต.ภูซาง, นายวิรัตน์ ใจอารีย์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านฮวก หมู่ที่ 12 ร่วมหารือแนวทาง การดูแลเรื่องอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมกับพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 เพื่อป้องกันการระบาดและมอบเจลล้างมือแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ด่านคัดกรองเฝ้าระวังโรคระบาดโควิด-19 บ้านฮวก หมู่ที่ 12